Werkwijze

Training op maat voor individuen en groepen
Wij bieden persoonlijke, intensieve trainingstrajecten op maat, samengesteld op basis van de leerdoelen van de medewerker(s) en het beschikbare budget. Deze trajecten zijn zowel individueel als in groepen te volgen.

Hoe werken wij:

 • Eerst stellen we vast wat elke medewerker wil leren;
 • Vervolgens krijgt u van ons een advies hoe het leertraject het beste opgebouwd kan worden. Dit advies is kosteloos en vrijblijvend;
 • Wij bieden een passende oplossing aan, binnen de mogelijkheden van uw organisatie;
 • De trainingen kunnen bij u op het bedrijf plaatsvinden, maar ook op een andere locatie;
 • Bij voorkeur zal minimaal één dagdeel op de werkplek plaatsvinden, dus letterlijk in de context van uw organisatie;
 • Er is in onze leertrajecten ruimschoots tijd ingeruimd voor het oefenen van (nieuw) gedrag, eventueel met inzet van een trainingsacteur;
 • Kortom: wij regisseren het leertraject van uw medewerkers.

Voordelen voor u als werkgever:

 • Korte en intensieve programma’s, waardoor een medewerker beperkt afwezig is van de werkplek;
 • De sessies sluiten maximaal aan bij de individuele, inhoudelijke ontwikkelbehoeftes;
 • Trainingsdata en de gewenste locatie worden afgestemd in onderling overleg;

Voordelen voor de deelnemer:

 • Meteen aan de slag!
 • Gericht werken aan jouw specifieke leerdoelen;
 • Werkvormen passend bij jouw leerstijl;
 • Uitleg van de theorie aangepast aan jouw kennisniveau;
 • Oefenen met acteur, veilig en uitsluitend gericht op jouw oefensituaties;
 • Een kort en intensief leertraject, zodat je werk niet in de knel komt;
 • Snel resultaat!

Opleidingsvraagstukken op organisatieniveau 
Naast het direct trainen van medewerkers, ondersteunen wij organisaties bij het opstellen en uitvoeren van hun (strategisch) opleidingsbeleid. Hierbij leggen wij een koppeling tussen de organisatiedoelen, de HR-instrumenten en het opleidingsbeleid.

Wij werken met een groot netwerk van trainers en learningspecialisten, zodat wij u in de breedte kunnen ondersteunen.