Home

U heeft een ontwikkelvraag voor een medewerker of team en een bepaald budget. Wij hebben de expertise en flexibiliteit om hier op een goede en effectieve manier invulling aan te geven!

De Opleidingsregisseur:

  • begrijpt de taal, behoefte en context van het ‘MKB’;
  • biedt maatwerk bij het ontwikkelen van uw medewerkers;
  • geeft (opleidings)advies bij individuele- en organisatievraagstukken;
  • verzorgt trainingen, opleidingen, workshops en coaching;
  • biedt oplossingen binnen het voor u beschikbare budget;
  • werkt op een betaalbare, effectieve en praktische manier.

Onder het motto: intensief, effectief en flexibel opleiden en trainen

Daarnaast kunnen wij u adviseren en ondersteunen bij:

  • het ontwikkelen van een praktisch opleidingsbeleid;
  • het organiseren en uitvoeren van het opleidingsbeleid;
  • in beeld brengen van opleidings- en ontwikkelvragen.